Het volume van de goederenexport was in november 1,8 procent groter dan in november 2014, meldt CBS.

De stijging is kleiner dan in de voorgaande maand, toen de export met 3,9 procent groeide. In november groeide vooral de export van transportmiddelen, chemische, rubber- en kunststofproducten. Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december en januari een fractie beter dan in november. Het importvolume was in november 5,3 procent groter dan een jaar eerder. In oktober was de stijging 8,1 procent.

Meer export van transportmiddelen, chemische, rubber- en kunststofproducten

Nederlandse bedrijven exporteerden in november vooral meer transportmiddelen, chemische, rubber- en kunststofproducten. Ook de uitvoer van metaalproducten was aanzienlijk hoger dan in november 2014.Vooral de uitvoer van Nederlands product groeide. Twee weken geleden publiceerde CBS over de productie van de industrie in november. Daaruit bleek dat de productie van de chemische, rubber- en kunststofindustrie hoger was dan een jaar eerder.

Omstandigheden voor export in januari en december fractie beter dan in november

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december en januari per saldo iets gunstiger dan in november. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export, Duitsland en de eurozone, en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. In de radars van december en januari is de ontwikkeling van de wisselkoersen ten opzichte van een jaar geleden aanzienlijk gunstiger dan in de radar van november. Daarentegen was het oordeel van Nederlandse ondernemers over de buitenlandse orderportefeuille wat negatiever.

Bron: CBS