Het aantal bijstandsgerechtigden blijft groeien. Eind vorig jaar waren het er 450 duizend, een toename van 16 duizend vergeleken met het jaar ervoor.

Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn in 2015 in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt CBS.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering laat sinds 2009 een stijgende tendens zien. In 2015 bestond de grootste groep instromers uit 45-plussers, namelijk 11 duizend. Dat verschilt niet veel met de cijfers van de twee voorgaande jaren.

Werkzoekende 45-plussers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Eenmaal in de bijstand is een terugkeer naar werk lastig. Volgens de laatste werkgelegenheidscijfers begint in deze groep de werkloosheid af te nemen, maar het beroep op de bijstand in deze groep is niet kleiner geworden.

In de leeftijdsgroep daaronder is een andere ontwikkeling te zien. Bij de 27- tot 45-jarigen is de bijstandsbehoefte maar weinig toegenomen. Er kwamen nog geen 2 duizend uitkeringsgerechtigden bij.

Wajong

Het aantal jongeren tot 27 jaar met bijstand is met 4 duizend gestegen. In 2014 bleef het aantal jeugdige bijstandsontvangers nog nagenoeg gelijk. Deze stijging komt voor een deel door de instroom van jongeren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, naar schatting zo’n 2 à 3 duizend. Tot 2015 konden zij in veel gevallen een beroep doen op de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de toelating tot de Wajong beperkt. Alleen jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, komen nog in aanmerking voor een uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren die weinig of geen inkomen respectievelijk geen vermogen hebben, kunnen bij de gemeente een beroep doen op bijstand.

De instroom in de Wajong is sinds 1 januari 2015 drastisch afgenomen. In 2014 ging het om zo’n 1400 personen per maand, in 2015 waren dat er 300.

Helft minstens 3 jaar bijstand

Bijna de helft van alle bijstandsgerechtigden (49 procent) zit drie jaar of langer in de bijstand; een op de zes is ten minste negen jaar afhankelijk van bijstand. Het gaat om mensen die gemiddeld een laag opleidingsniveau hebben. De gemiddelde leeftijd in deze groep ligt hoog.

Van de grote gemeenten in Nederland (met minstens 100 duizend inwoners) heeft Amsterdam het grootste aandeel bijstandsontvangers die negen jaar of langer een beroep doen op deze uitkering. Het gaat om 28 procent. Rotterdam komt op de tweede plaats met 23 procent.

Bron: CBS