Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari opnieuw wat minder positief dan een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half februari presteren 11 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten en producenten minder positief

De stemming onder consumenten is in januari opnieuw minder positief dan een maand eerder. Ook het producentenvertrouwen nam in januari af. Zowel het vertrouwen van consumenten als van producenten ligt boven het langjarig gemiddelde.

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het vierde kwartaal van 2018 met 1,3 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2017. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer transportmiddelen, machines en apparaten uitgevoerd.

De investeringen in vaste activa zijn met 3,7 procent gegroeid in het vierde kwartaal 2018. Vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en personenauto’s waren hoger dan een jaar eerder.

Consumenten hebben 2,0 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Hun bestedingen groeiden iets sterker dan in het voorgaande kwartaal. Ze gaven vooral meer uit aan elektrische apparaten.

Productie industrie ruim 4 procent lager in december

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 4,2 procent lager dan in december 2017. Voor het eerst na september 2015 krimpt de productie. De productie van de elektrische en elektronische industrie kromp het sterkst.

Aantal faillissementen neemt af

In januari 2019 zijn er 47 bedrijven en instellingen minder failliet verklaard dan in december. In de drie voorafgaande maanden steeg het aantal faillissementen.

Aantal banen blijft stijgen

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het vierde kwartaal van 2018 met 49 duizend toegenomen tot 10,5 miljoen banen. In een jaar tijd zijn er nu 218 duizend banen bijgekomen. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er ruim 782 duizend banen bijgekomen.

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoen, gelijk aan een kwartaal eerder.

Het aantal openstaande vacatures steeg in het vierde kwartaal opnieuw naar een record, namelijk 264 duizend. Sinds het tweede kwartaal van 2018 ligt het aantal vacatures hoger dan voor de crisis.

De spanning op de arbeidsmarkt is verder toegenomen tot een nieuw hoogtepunt. In het vierde kwartaal van 2018 waren er 80 vacatures per 100 werklozen. Het vorige record dateerde van voor het begin van de crisis, toen er gemiddeld 79 vacatures waren per 100 werklozen.

In het vierde kwartaal nam het aantal werklozen met 18 duizend af. De afname is aanzienlijk hoger dan in het derde kwartaal. Met 3,6 is het werkloosheidspercentage terug op het laagste niveau van vlak voor het uitbreken van de crisis.

Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2018

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan het handelssaldo, de consumptie en de investeringen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2017 was de omvang van het bbp 2,0 procent groter.

Dinsdag 26 maart 2019 komt het CBS met de tweede berekening van het bbp en het aantal banen in het vierde kwartaal van 2018 en van het jaar 2018.

Bron: CBS