Huishoudens hebben in augustus 2,0 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in augustus 2011.

De krimp is groter dan in juli, toen de consumptie door huishoudens met 1,6 procent kromp ten opzichte van een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Aan duurzame goederen gaven huishoudens in augustus 7,2 procent minder uit. Ze besteedden vooral minder aan meubels, consumentenelektronica, kleding en schoeisel dan een jaar eerder.

Aan voedings- en genotmiddelen werd 0,4 procent minder besteed dan in augustus 2011. In juli was er nog sprake van een groei van 2,7 procent. De bestedingen aan diensten lagen op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Aan overige goederen, waaronder motorbrandstoffen, gaven huishoudens 6,1 procent minder uit.

Bron: CBS