Het volume van de export van goederen was in de maand mei 7,5 procent groter dan in mei 2014. Dit maakt het CBS vandaag bekend. De stijging is bovendien significant groter dan in de voorgaande maand.

In mei groeide vooral de export van machines, apparaten, aardolie- en chemische producten. De wederuitvoer groeide harder dan de uitvoer van Nederlands product. Het volume van de import was in mei 4,3 procent groter dan een jaar eerder.

Meer export van machines, apparaten, aardolie- en chemische producten

Nederlandse bedrijven exporteerden in mei 2015 vooral meer machines en apparaten. Onlangs publiceerde CBS dat de Nederlandse industrie in mei meer machines produceerde. Verder groeide ook de export van aardolie- en chemische producten aanzienlijk.

Omstandigheden voor export in juli 2015 iets minder gunstig

In juni en juli zijn de omstandigheden voor de export minder gunstig dan in mei volgens de Exportradar van het CBS. De verslechtering in juli ten opzichte van juni komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis minder gunstig is dan een maand eerder. De Duitse industrie presteerde daarentegen beter.

De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Bron: CBS