Het volume van de uitvoer van goederen was in november 5 procent groter dan een jaar eerder. In oktober was dit 6 procent.

Het volume van de invoer nam in november met 4 procent toe, evenveel als in oktober. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 38,1 miljard euro. Dat is 6,5 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met bijna 7 procent tot 33,8 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 4,3 miljard euro. Dat is 0,2 miljard euro meer dan in november 2011. Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van chemische producten nam fors toe.

De export naar EU-landen groeide ongeveer even sterk als de export naar niet-EU-landen. In de voorgaande drie maanden deed de export naar niet-EU-landen het aanmerkelijk beter dan naar EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 2,4 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van november 2011 verslechterd.

Bron: CBS