De bouw is in 2012 van alle bedrijfstakken het zwaarst getroffen door de crisis.

De productie daalde met ruim 8 procent, de omzet nam met 7 procent af. De grond-, water- en wegenbouw was de enige bouwbranche die het in 2012 goed deed.

Omzet grond-, water- en wegenbouw stijgt licht

De burgerlijke en utiliteitsbouw is het hardst getroffen door de aanhoudende malaise op de woningmarkt en de markt voor bedrijfsgebouwen. In de grond-, water- en wegenbouw namen de omzetten in de laatste drie kwartalen van 2012 toe, vooral dankzij de leggers van kabels en buizen. Zij profiteerden van stimulerende overheidsmaatregelen in het kader van de Crisis- en herstelwet en de aanleg van kabel- en glasvezelaansluitingen voor het internetverkeer en telecommunicatie en dergelijke. De omzet van de bouwers van wegen, spoorwegen en tunnels handhaafde zich in 2012 ongeveer op het niveau van 2011.

Minder vergunningen, minder opdrachten voor architecten

De vooruitzichten voor nieuwe projecten in de bouw zijn niet goed. De waarde van de verleende bouwvergunningen voor nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen was in de eerste elf maanden van 2012 bijna 29 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Ook architecten kregen minder nieuwe opdrachten. In de eerste drie kwartalen van 2012 daalde de waarde van deze opdrachten met 10 procent. De omzet van de hele architectenbranche daalde in 2012 met 14 procent. De omzet van de architecten komt hiermee bijna 50 procent onder het niveau van voor de crisis.

 

Bron: CBS