Buitenlandse bedrijven in Nederland hebben een grotere overlevingskans dan Nederlandse bedrijven.

De overlevingskans voor startende Nederlandse bedrijven is groter als ze meteen handel met het buitenland drijven.

Hogere overlevingskansen buitenlandse bedrijven

In 2011 bestaat nog 56 procent van de Nederlandse bedrijven die in 2007 zijn opgericht. Bij de buitenlandse bedrijven in ons land is dit 62 procent. De grotere overlevingskans van buitenlandse bedrijven hangt samen met het feit dat buitenlandse bedrijven vaker groter starten en tevens kunnen terugvallen op kapitaal van het moederbedrijf aldus de Internationalisation Monitor 2012.

Import en export beïnvloeden kans op overleven

Nederlandse bedrijven die in het jaar van oprichting starten met internationale handel hebben een grotere kans op overleven dan bedrijven die dat niet doen. Van de opgerichte Nederlandse bedrijven in 2007 die in hun eerste levensjaar importeren en exporteren bestaat 71 procent nog na vijf jaar. Van de bedrijven zonder internationale handel bestaat 55 procent nog na vijf jaar.

Import en export bij start

Van alle opgerichte bedrijven in 2007, start slechts 4 procent direct met export en 9 procent met import. De barrières om te kunnen exporteren zijn hoger dan bij importeren. Export vergt immers een buitenlandse afzetmarkt.

Na een kleine dip tijdens het dieptepunt van de crisis in 2009 heeft het aandeel bedrijven dat start met internationale handel bij oprichting zich hersteld in 2010. Van de opgerichte bedrijven zonder export gaat 11 procent alsnog exporteren een jaar na oprichting.

Bron: CBS