Vandaag publiceert het CBS gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet in 2021 ingedeeld naar verschillende kenmerken waaronder leeftijd, geslacht, regio en migratieachtergrond. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal zes maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2021.

Downloade CBS Tabel Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021