De omzet van de totale transportsector steeg in het derde kwartaal van 2014 met 2,5 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee stijgt deze omzet voor het vijfde kwartaal op rij. De bedrijvigheid in de transportsector lift mee op het voorzichtige herstel van de economie.

Koeriersbedrijven koploper

De herstellende economie legt de koeriers geen windeieren. De omzet steeg met ruim 9 procent. Dit is het gevolg van het stijgend aantal consumenten dat online winkelt en meer uitgeeft. De omzet van internetwinkels laat al jaren een stijgende lijn zien. Ook de traditionele winkels spelen in op deze trend en hebben de weg naar het internet gevonden. Ook zij verkopen steeds meer producten online. De bestelde goederen worden veelal door koeriersbedrijven vervoerd naar afhaalpunten of direct naar de huisadressen van de klanten.

Goederenwegvervoer groeit

De bedrijven in het goederenwegvervoer haalden in het derde kwartaal van 2014 bijna 6 procent meer omzet. Dit is de sterkste groei sinds de tweede helft van 2011. Vorig jaar kostte het de ondernemingen veel moeite om meer opbrengsten te genereren en daalde de omzet nog. De vrachtprijzen staan nog altijd flink onder druk. De omzetgroei komt door een groei van de vervoerde volumes.

Vervoer over water zakt weg

Varende ondernemers hebben de stijgende lijn die vorig jaar was ingezet niet kunnen vasthouden. De omzet daalde hier met 1 procent. Dit was zowel in de zeevaart als in de binnenvaart het geval. Beide modaliteiten hebben te kampen met een overcapaciteit, waardoor het moeilijk is om een hogere prijs voor het vervoer van goederen te bedingen. Voor de binnenvaart komt daar nog bij dat zij opereren in een gebied waar zij ook nog te maken hebben met concurrentie van andere modaliteiten als het spoor- en wegvervoer.

Bron: CBS