In 2011 zijn er 9.531 faillissementen uitgesproken. Dat is ongeveer evenveel als in 2010 aldus het CBS.

Het aantal faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) bedroeg bijna 6,2 duizend. Dat is 1 procent minder dan in 2010. Het aantal faillissementen van natuurlijke personen nam echter toe met bijna 2 procent tot 2,4 duizend. Bij eenmanszaken was sprake van een (lichte) daling van 2 procent.

Door de economische crisis bereikte in 2009 het aantal faillissementen het hoogste niveau ooit met meer dan 10 duizend. In de jaren erna was er sprake van een lichte daling. Het aantal faillissementen bleef echter historisch gezien hoog.

Het aantal faillissementen in de horeca was in 2011 flink hoger dan een jaar eerder (+28 procent). Het betrof vooral restaurants, snackbars, cafetaria’s en cafés. De grootste daling vond plaats in de sectoren vervoer, opslag en communicatie (-14 procent).

Het aantal faillissementen van natuurlijke personen was in 2011 bijna 2 procent hoger dan in 2010. De stijging was in Flevoland zowel absoluut als relatief (per 10 duizend inwoners) het grootst.

Friesland had met 0,8 per 10 duizend inwoners relatief de minste faillissementen. Overijssel had met 3,8 per 10 duizend inwoners het hoogste aantal failliete natuurlijke personen.

Bron: CBS