De omzet van de transportsector steeg in het laatste kwartaal van 2012 met ruim 2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011.

De jaaromzet groeide over heel 2012 met 3 procent. Slechts enkele branches binnen de sector noteerden een omzetdaling. Het aantal uitgesproken faillissementen nam fors toe.

Logistieke omzet stagneert

Logistieke dienstverleners, waaronder goederenwegvervoer, tussenpersonen vrachtvervoer en opslagbedrijven, zetten in het vierde kwartaal van 2012 evenveel om als in het vierde kwartaal van 2011.

Omzet goederenwegvervoer stijgt licht in 2012

De omzet van het goederenvervoer over de weg had te lijden onder een verminderd vrachtaanbod en een afzwakkende groei van de internationale handel. De prijzen stegen licht. De aanhoudende malaise in de bouwsector en de afname van de binnenlandse bestedingen zetten het binnenlandse goederenvervoer onder druk. Over heel 2012 komt de omzetontwikkeling uit op een plus van 1 procent.

Omzet expediteurs stagneert

De tussenpersonen in het vrachtvervoer, waaronder veel expediteurs, sloten het vierde kwartaal af met evenveel omzet als in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg in 2012 met 3 procent. Vooral in het laatste kwartaal van 2012 was er minder bedrijvigheid door verminderde vrachtvolumes. Opslagbedrijven noteerden in het laatste kwartaal een even grote omzet als een jaar eerder. Over heel 2012 was er sprake van een lichte omzetdaling.

Omzet binnenvaart daalt

De binnenvaart had veel last van de onder druk staande tarieven. Het omzetniveau daalde in 2012 met bijna 7 procent. In 2011 sloot de binnenvaart nog als grootste stijger af.

Omzet zee- en luchtvaart flink gestegen

De omzet van de zeevaart steeg in 2012 met 10 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. De omzet groeide in alle kwartalen mede door hogere tarieven. De omzet van luchtvaartbedrijven steeg in het vierde kwartaal met ruim 8 procent. Over heel 2012 nam de omzet met 8 procent toe door gestegen passagiersvervoer. Het goederenvervoer daalde licht. Koeriers profiteerden onder andere van meer online verkopen waardoor het ladingaanbod steeg. Hierdoor steeg de omzet in 2012 met ruim 4 procent.

Toename aantal faillissementen

In 2012 werden 509 faillissementen uitgesproken, 166 meer dan in 2011. De faillissementen vielen vooral in de hoek van de goederenwegvervoerders, koeriers, taxibedrijven en binnenvaartbedrijven.

Bron: CBS