In februari 2013 zijn 755 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het hoogste aantal dat ooit in een maand is gemeten.

Ook in januari waren er veel faillissementen (734). Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren.

Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in februari uit op 680. Dat is de hoogste stand sinds de start van de reeks in 1981. Voor de piek in februari schommelde het driemaandsgemiddelde een half jaar rond de 600.

Faillissementen van bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken

Bron: CBS