De Nederlandse economie is in de zomer van de fase ‘laagconjunctuur' doorgeschoven naar de ‘herstelfase'. Dit stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen vrijdag op basis van zijn conjunctuurbeeld, een weergave van de stand in de economie samengesteld op basis van een aantal economische indicatoren.

„Het conjunctuurbeeld is eind augustus aanzienlijk beter dan eind juli", aldus het CBS.
De economen wezen erop dat de groei van de economie heeft doorgezet, het vertrouwen van consumenten en ondernemers is verbeterd en de arbeidsmarkt herstel laat zien.

Bron: CBS