Driekwart (76%) van de Nederlandse ondernemers vindt dat aandeelhouders méér inspraak moeten hebben in het beloningsbeleid voor bestuurders van beursgenoteerde organisaties.

Een vergelijkbare groep (68%) is van mening dat CEO’s en Senior Executives te veel betaald krijgen voor het werk dat zij verrichten. Dat blijkt uit een nieuw Internationaal Business Report (IBR) van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton onder leiders van (middel)grote organisaties. Grant Thornton International onderzocht hoe bestuurders van (middel)grote organisaties wereldwijd aankijken tegen het beloningsbeleid en de individuele beloningen van bestuurders van beursgenoteerde organisaties. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

  • Het merendeel (92%) van de respondenten in Nederland, voorloper als het gaat om (transparant) beloningsbeleid, is van mening dat beursgenoteerde organisaties het beloningsbeleid en de hoogte van individuele beloningen van bestuurders bekend moeten maken. Wereldwijd is 77% van de respondenten het hier mee eens.
  • Tweederde van de Nederlandse ondernemers (68%) denkt dat bestuurders te veel betaald krijgen voor het werk dat zij verrichten. Wereldwijd gaat dit om 66%. Uitschieters in de ranking zijn Italië en Zwitserland, waar respectievelijk 90% en 88% deze mening deelt. De Scandinavische landen (37%) vormen een uitzondering, met name Denemarken; daar vindt slechts 30% dat bestuurders te veel betaald krijgen.
  • In Nederland is 76% ervan overtuigd dat aandeelhouders méér inspraak moeten hebben in het beloningsbeleid voor CEO’s en Senior Executives van beursgenoteerde organisaties. Wereldwijd is 67% het daar mee eens.
  • Tegelijkertijd dient de beloning van een bestuurder gekoppeld te worden aan prestatie, aldus 70% van de Nederlandse respondenten. Wereldwijd denkt 90% er ook zo over. In Denemarken (56%) en Zweden (41%) is men minder overtuigd van prestatiebeloningen.
  • Opvallend is dat 88% van de Nederlandse ondernemers vindt dat ‘de rollen’ van CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur gesplitst moeten worden, zodat er meer en intensiever intern toezicht ontstaat. Wereldwijd gaat het om een percentage van 80%.


Maatschappelijke weerstand hoge beloningen gegroeid
“De afgelopen jaren is de transparantie voor wat betreft bestuurdersbeloningen toegenomen, mede op aandringen van de aandeelhouders en andere stakeholders. Ironisch genoeg heeft dit geleid tot hogere beloningen voor bestuurders terwijl de bedrijfsresultaten daar geen aanleiding toe gaven”, aldus Bart Jonker, partner bij Grant Thornton. “De maatschappelijke weerstand tegen deze hoge beloningen, vooral bij banken en andere financiële instellingen, is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. De verschillen tussen ‘gewone’ medewerkers en bestuurders namen significant toe. Aandeelhouders hebben in Nederland een beslissende stem bij bepaling van het beloningsbeleid. Het is belangrijk dat vooral zij kritisch blijven beoordelen of de hoogte van bestuurdersbeloningen in lijn is met de prestaties van het bedrijf.”

Grant Thornton International Business Report (IBR)
Het Grant Thornton International Business Report (IBR) is een wereldwijd kwalitatief onderzoek naar de visie van leiders van middelgrote organisaties (50 tot 500 medewerkers) op de economie. Het wordt ieder kwartaal afgenomen. Aan dit deelonderzoek werkten 2.800 zakelijk leiders uit 40 landen mee. Grant Thornton International doneert voor iedere surveydeelnemer USD 5 aan Unicef. Voor meer informatie: www.internationalbusinessreport.com.

Bron: www.gt.nl