De voorlopige CEP-raming voor 2010 wijkt op hoofdlijnen nauwelijks af van de vorige raming, die het CPB op 15 december 2009 heeft gepresenteerd. Voor 2010 wordt nog steeds een bbp-groei van 1,5% geraamd en een werkloosheid van 6,5% van de beroepsbevolking. Het begrotingstekort (EMU-saldo) voor 2010 wordt nu geraamd op 6,1% bbp, dat is 0,3% bbp meer dan in december.

Dit is de eerste keer dat het CPB een (voorlopige) raming voor 2011 presenteert.
Voor dat jaar voorziet het planbureau nu een groei van het bbp van 2%. De geraamde gemiddelde werkloosheid in 2011 is gelijk aan die voor 2010: 6½%. Het begrotingstekort voor 2011 wordt geraamd op 4,7% bbp.

De nu gepresenteerde cijfers zijn voorlopig: de raming is nog in beweging. In de komende weken zal het CPB onder meer nog uitvoeringsinformatie, eventueel nieuw beleid en andere recente informatie verwerken, wat tot aanpassingen in de ramingen kan leiden, in het bijzonder rond de overheidsfinanciën.

De Voorlopige Rekening 2009, met daarin de (voorlopige) realisaties van inkomsten en uitgaven van de collectieve sector, wordt bijvoorbeeld uiterlijk 1 maart door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het CPB verwerkt deze cijfers vervolgens nog in de CEP-raming. In de komende weken wordt door het CPB gewerkt aan het Centraal Economisch Plan 2010. Op dinsdag 16 maart verschijnt de definitieve raming.

Bron: Centraal Planbureau