Het verlagen van de kosten van arbeid wordt door de CFO gezien als meest effectieve maatregel om de cash flow van organisaties weer op peil te brengen.

Dit blijkt uit
de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal verschijnt. Als de overheid de economie wil stimuleren, zou er gekeken moeten worden naar de vennootschapsbelasting en loonbelasting. Deze belastingen hebben volgens de CFO de hoogste impact op de cashflow. Opvallende conclusie uit het onderzoek is dat de stimuleringsmaatregelen op het gebied van innovatie weinig zoden aan de dijk zetten.

De CFO’s is gevraagd naar de impact van belastingen op hun cashflow. De fiscale maatregelen zoals verliescompensatie, maar ook fiscale incentives op het gebied van arbeidskosten hebben volgens de CFO hoge (48%) tot zeer hoge (36%) impact op de cash flow. “We constateren uit het onderzoek dat bedrijven fiscale stimulansen zeer goed kunnen gebruiken om in deze crisistijden de bedrijfsresultaten op peil te houden. Het merendeel van de CFO’s ziet mogelijkheden in fiscale incentives”, aldus Stephen Brunner, partner bij Deloitte. “De meeste kansen worden gezien in incentives die samenhangen met de loonbelasting. Hieruit kan je concluderen dat de last die het bedrijfsleven draagt voor arbeid hoog is en als drukkend op het resultaat wordt ervaren. Als het aannemen van personeel aantrekkelijker wordt gemaakt, kunnen ondernemingen weer inzetten op groei. Daarnaast zou de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting een goede stimulans zijn. Hierdoor kunnen bedrijven ervoor zorgen dat over toekomstige winsten minder belasting wordt betaald. De oude regeling wordt als zeer effectief gezien.”

De maatregelen ter stimulering van innovatie worden door ruim de helft van de CFO’s (55%) als niet effectief bestempeld. “Voor wat betreft het stimuleren van innovatie is het krachtiger om ook hier de kant van kostenstimuleringen op te gaan”, zegt Brunner hierover.

De CFO Survey is een initiatief van Deloitte Nederland. Het onderzoek wordt ieder kwartaal gehouden onder Corporate CFO’s en volgt de financieel economische trends in de corporate markt. Dit onderzoek betreft het eerste kwartaal van 2012 en vond plaats tussen 15 maart en 10 april 2012.

 

Bron: Deloitte.nl