In China is een nieuwe revolutionaire management stijl op komst voorspelt Roland Berger Strategy Consultants. Het boek China's Management Revolution beschrijft een nieuwe en kenmerkende Chinese managementstijl die ook in Europa de manier waarop organisaties gerund worden ingrijpend gaat veranderen. Het nieuwe model gaat uit van de Chinese drie-eenheid van spiritualiteit, land en energie. Volgens het strategisch adviesbureau past dit beter bij de snelle, onvoorspelbare en vluchtige zakelijke wereld van vandaag.

"Het blijkt heel lastig voor buitenlandse bedrijven om in China meerwaarde te creëren. Zij moeten harder werken in een markt die steeds minder lijkt op de Amerikaanse en Europese en waar lokale concurrentie steeds sterker, slimmer en zelfverzekerder worden," aldus Alexander Belderok, partner bij Roland Berger Nederland. Volgens Charles Edouard Bouée, lid van de Global Executive Committee van Roland Berger en expert op het gebied van Chinese en Aziatische markten, is een van de belangrijkste aspecten van deze problematiek de nieuwe Chinese managementstijl. Deze stijl is sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 steeds meer in opkomst. Ondernemers op de Chinese markt werden daardoor steeds sceptischer over de heersende Westerse managementstijlen.

Spiritualiteit
Chinese ondernemers grijpen terug naar hun culturele roots, bestaande uit een drie-eenheid van spiritualiteit, land en energie. Hiermee ontwikkelen zij een specifiek Chinese managementstijl. De invloed van het spirituele op de materiële wereld heeft volgens Bouée drie effecten. Allereerst levert het vanuit de Chinese "I Ching" de gedachte op dat verandering onvermijdbaar is. Deze voorspellingsmethode gaat er echter wel vanuit dat wanneer verandering op tijd herkend wordt, deze gereguleerd kan worden. Daarnaast wordt ervan uit gegaan dat bij goed leiderschap ook goed gedrag hoort. Dit komt voort uit het gedachtengoed van Confucius, die zei dat een gestructureerde maatschappij voortkomt uit moreel juist gedrag. Tot slot draait het in dit Chinese model om de groep. "Er is geen plaats voor het individu, dus egotripperij is uitgesloten," aldus Belderok.

Negen eigenschappen
Volgens Bouée heeft het nieuwe model negen karakteristieke eigenschappen die het onderscheiden van andere managementstijlen. Het model is dynamisch, toegepast, flexibel, synthetisch, tweezijdig, verbindend, spiritueel, gedisciplineerd en natuurlijk. "Het model biedt de mogelijkheid om grote hoeveelheden informatie op een simpele manier te verwerken en daarmee om te gaan met moderne zakelijke omgevingen," aldus Bouée.

Groeimodel
Voor zijn boek interviewde Bouée een aantal Chinese CEO's. "Zij zijn er allemaal van overtuigd dat er een nieuw model aan het ontstaan is, hoewel ze kun vinger er niet op kunnen leggen hoe deze precies in elkaar zit," legt Bouée uit. "In het boek proberen we de gedachten om te zetten in woorden en hiermee een nieuw model vorm te geven. Dit is echter niet eenvoudig en zal zeker nog zo'n 10 tot 15 jaar moeten groeien." Volgens Bouée is het model zeker levensvatbaar. "Net zoals het Amerikaanse model de ruggengraat vormde van de ontwikkelingen in de VS, zal het Chinese model de basis vormen van de ontwikkeling in China," voorspelt hij.

Bron: APS