De ledenraad van de KBvG heeft Chris Bakhuis-Van Kesteren op donderdag 10 maart 2022, tot nieuwe voorzitter van het bestuur verkozen.

Chris Bakhuis, als gerechtsdeurwaarder verbonden aan deurwaarderskantoor Flanderijn, is per direct benoemd en treedt in de voetsporen van Michaël Brouwer, die in december 2021 aftrad als voorzitter. Chris motiveerde haar kandidatuur als volgt:

“Ik heb als gerechtsdeurwaarder mogen werken in een klein kantoor en ik werk nu in een grote organisatie. Ik ben dus bekend met de uitdagingen waarmee de verschillende kantoren worden geconfronteerd. Het maatschappelijk incasseren is een van de belangrijke onderwerpen dat de komende jaren veel aandacht zal krijgen vanuit de politiek en stakeholders, zoals de NVVK en LOSR. Hierover is in het regeerakkoord onder andere opgenomen dat het stapelen van kosten moet worden voorkomen. Dit soort ontwikkelingen zullen gevolgen gaan hebben voor onze beroepsgroep en ons verdienmodel. In de aanbevelingen van het rapport van de Commissie Oskam is opgenomen dat er wettelijke tarieven moeten komen voor onze minnelijke inspanningen. Hier wil ik graag aan bijdragen.

Mede op basis van maatschappelijke ontwikkelingen is ons ambt en ons bestaansrecht volop in beweging en er wordt veel gevraagd om alles in goede banen te leiden en proactief te acteren. Samen met de overige leden van het bestuur wil ik graag als eerste vrouwelijke voorzitter van de KBvG hieraan richting geven.”

De KBvG heeft er alle vertrouwen in dat Chris haar voorzitterschap op eervolle wijze en met tomeloze inzet zal uitvoeren.

Bron: KBvG

Chris Bakhuis-Van Kesteren, voorzitter KBvG