De Credit Managers’ Index (CMI) is in april met 0,9 punten gestegen ten opzichte van maart, de maand uitkomst is 56,8. De CMI stijgt nu al drie maanden achtereen, met name de positieve factoren zoals omzet, aantal nieuwe klanten en het totaal geïncasseerde bedrag dragen bij aan deze positieve trend. In april zijn er slechts 318 faillissementen uitgesproken (bron: www.faillissementen.com). Dit is het laagste aantal per maand in de afgelopen 11 jaar. Het maandgemiddelde inzake het aantal faillissementen over de eerste vier maanden van 2017 is ten opzichte van 2016 inmiddels met 24% gedaald! Toch is er ook nog een factor die nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Het vervallen debiteurensaldo is ten opzichte van vorige maand wederom verslechterd, de score is met 31,3 zelfs de laagste ooit gemeten op dit onderdeel. Voor een groot deel kan dit het gevolg zijn van alsmaar toenemende omzet onder meer nieuwe klanten. Een toenemend vervallen debiteurensaldo is daar dan de keerzijde van. Aan de andere kant zien we echter geen toename in het bedrag aan afschrijvingen en kunnen we vooralsnog alleen concluderen dat nieuwe klanten en toegenomen omzet in eerste instantie ook een toename in het vervallen saldo laten zien. Toch verdient het de aanbeveling dit nauwlettend te volgen, een optimistische omgeving kan ook te snel versoepeling van het kredietbeleid meenemen en dat is niet altijd gunstig.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de zesenzeventigste keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor april 2017 komt uit op 56,8 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), deze keer een stijging met 0,9 punten ten opzichte van maart. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 54,8 naar 68,9. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een herstel van het totaal geïncasseerde bedrag. De ongunstige factoren zijn weer in de gevarenzone terecht gekomen van 56,6 naar 48,6. Nog steeds zie we die forse uitschieter in negatieve zin van het vervallen saldo die ervoor zorgt dat een beter cijfer nog niet aan de orde is.

Ook meedoen? Ga dan naar www.creditmanagersindex.nl en meld u aan.

Bron: Ultimoo Group