Zoals vorige maand reeds werd verwacht, zien we de Credit Managers’ Index in juli na een kleine opleving weer flink dalen en aan de verkeerde kant van de schaal uitkomen.

Ondanks het feit dat de invorderingsindices goed uit de verf komen zien we dat met name de terugval in omzet en nieuwe klanten de positieve factoren onder druk zetten, deze totaalindex is gedaald van 57,3 naar 52,2.

De negatieve factoren blijven ook ver onder de maat (van 46,6 naar 46,5) met name de toename van problematische schulden zijn hier debet aan. In de maand juli zijn meer faillissementen uitgesproken sinds decennia, 725 stuks meldt het CBS, 30% meer dan in dezelfde periode in 2011. Daarnaast grijpt de zorg rondom het toenemend aantal loonbeslagen om zich heen, met name het NVVK luidt de noodklok. Kortom de Nederlandse credit manager beleeft een allerminst zorgeloze zomer. De kans is zeer groot dat dit effect in augustus de CMI nog verder naar beneden zal halen.

De gecombineerde Nederlandse index voor juli 2012 komt uit op 48,8 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), met deze uitkomst wordt de slechte economische situatie bevestigd, de negatieve trend die in de afgelopen maanden was ingezet blijft zichtbaar en zet stevig door.

Vooral de indices van de ongunstige factoren zijn negatief gestemd, deze index was vorige maand al zeer laag, maar is in de maand juli verder gezakt van 46,6 naar 46,5. Gelukkig zien we wel dat het totaal geïncasseerde bedrag nog vrij hoog staat (59,4). Dit brengt met zich mee dat de index voor het vervallen saldo is gestegen van 49,0 naar 52,0. Echter, we dienen rekening te houden met een fikse terugval in deze beide indices in de maand augustus. Het effect zal zijn dat de liquiditeit van bedrijven nog verder onder druk komt te staan waardoor we terecht komen in een vicieuze neerwaartse spiraal. De toename in omzet kon tot nu toe nog enigszins de liquiditeit op peil houden maar ook die verwachting is in de maand augustus niet hard te maken. Uit ervaring weten we dat komende maand qua omzet de slechtste van alle maanden is. De credit manager dient daarom zeker nu geen touwtjes te laten vieren en signalen van insolventie serieus te nemen. De verklaring dat betalingen uitblijven vanwege de zomerperiode kunnen de echte reden verbloemen.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de negentiende keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van de CMI juli 2012 kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl