De Credit Managers’ Index (CMI) zakt in de maand mei weer onderuit.

De totale score komt weliswaar niet lager uit dan de maand maart van dit jaar, maar met een uitkomst van 46,8 daalt de CMI deze maand met 1,6 punten ten opzichte van vorige maand.

Over het algemeen zien we een daling bij de gunstige factoren, hier springt in het oog dat dit voornamelijk betrekking heeft op een lager geïncasseerd bedrag. Daarmee komt het vervallen debiteurensaldo op recordhoogte. De index voor deze ongunstige factor komt uit op 37,5 een verslechtering van bijna 17% ten opzichte van vorige maand. Bekijken we dit ten opzichte van vorig jaar april dan is de verslechtering zelfs 41%! De Nederlandse debiteur is naarstig op zoek naar krediet en lijkt dit grotendeels te halen uit het leverancierskrediet door de betaaltermijnen verder op te rekken. Een zorgelijke ontwikkeling die kan uitmonden in hogere incassokosten, renteverlies en hogere afschrijvingen op dubieuze debiteuren en uiteindelijk meer faillissementen.

De gecombineerde Nederlandse index voor mei 2013 komt uit op 46,8 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). De vierde achtereenvolgende maand waarin de index onder de groeigrens van 50 scoort.

De recessie blijft haar tol eisen. De relatieve omzetgroei van de afgelopen maanden mondt nu uit in een hoger vervallen debiteurensaldo en is daarmee dus niet zonder risico gebleken. De kans op betaling neemt zienderogen af naarmate een vordering ouder wordt. Het feit dat het vervallen saldo is toegenomen en het geïncasseerde bedrag is afgenomen voorspelt niet veel goeds voor de cashflow positie van het Nederlandse bedrijfsleven. De index die aangeeft hoe het met de afschrijvingen dubieuze debiteuren is gesteld is in de maand mei wel verbeterd (51) en daarmee boven de groeigrens, uitgekomen. Maar dit zal slechts van korte duur zijn.

De voortekenen zijn ongunstig, de verwachting is dan ook niet dat we op korte termijn herstel kunnen verwachten. Het aantal faillissementen is in de maand mei opgelopen naar 858, veel meer dan in de maand april maar wel 13% minder dan in mei  2012. Met de zomerperiode in aantocht kan de credit manager zich ongeacht de slechte weersvoorspellingen opmaken voor een hete zomer. Het wordt een zware klus om debiteuren in het gareel te houden en de risico’s kritisch in te schatten. Het binnenhalen van meer opdrachten is zeer aantrekkelijk maar omzet is pas gerealiseerd als deze is betaald!

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 29e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl