Een wezenlijk en onvoldoende erkend probleem is dat we in Nederland alle kenmerken van een "verzadigd en voltooid" land hebben. Een belangrijk gevolg daarvan is een te ver doorgevoerde herverdeling van gelden via het sociale beleid waardoor er te weinig geld voor onderwijs en innovatie beschikbaar is.

Ondanks het verdienbeleid de eerste verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf is, moet de overheid de randvoorwaarden zodanig organiseren dat een slagvaardig en innovatief beleid wordt gekatalyseerd. De urgentie daarvoor is, gezien de ingrijpende maatschappelijke vraagstukken waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd, zonder meer groot te noemen.

Ons huidige nationaal Kennis en Innovatiesysteem is in zich zelf gekeerd en laat weinig ruimte voor initiatieven, die niet voortkomen uit het netwerk maar die wel op creatieve wijze op zoek zijn naar nieuwe oplossingen voor vraagstukken waarmee bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden worstelen. Momenteel worden de publieke middelen allerminst op een effectieve manier ingezet. Van een duidelijke gestructureerd Kennis en Innovatiesysteem is geen sprake. De overheid geeft aan onze huidige problemen aandacht met behulp van een lappendeken aan programma`s en projecten. Zorgwekkend is de uitkomst van het onderzoek dat gedaan werd naar de relevantie van overheidssubsidies. Er blijkt weinig of geen verband tussen de snelle groeiers, die jaarlijks worden gepubliceerd in het Financieel Dagblad – de zogenaamde gazellen – en de bedrijven, die via Agentschap Senter Novem van het Ministerie van Economische Zaken subsidie krijgen.

De volgende maatregelen leiden tot een noodzakelijk beter Kennis en Innovatie systeem.
Op de eerste plaats moet het nieuwe kabinet zich zo gaan organiseren dat zij instaat is een duidelijk herkenbaar beleid te ontwikkelen en daaraan leiding te geven. Door de omvorming van het Ministerie van EZ naar een Kennis en Innovatie departement voor de Industrie, Diensten – en Agrarische sector waarin de combinatie Wetenschap, Technologie en Innovatie is verankerd (Ministerie WTI) is dit te realiseren. Er moet dan tevens een nieuw te vormen Innovatieplatform onder het voorzitterschap van de Minister WTI, met een Commissie voor de Toekomst als counterpartner in de Tweede Kamer, worden geïnstalleerd.

Om tot een open, toegankelijk en effectief werkend Kennis en Innovatiesysteem te komen is op het uitvoerende vlak een herstructurering van het complex van kennisinstellingen onvermijdelijk.

Het bedrijfsleven moet door zijn bedrijfsprocessen, producten, personeelsbeleid etc. te innoveren zijn concurrentiepositie versterken. Er moeten daartoe risico`s worden genomen die wel eens de financiële spankracht te boven kunnen gaan. Heroprichting van de Nationale Investeringsbank in de rol van Ontwikkelingsbank is daarom noodzakelijk.
Een fiscaal aantrekkelijke behandeling van de R&D kosten maakt het pakket van maatregelen compleet.

Auteur en spreker Riens Meijer geeft op de 6e Credit Expo op 17 november 2010 een presentatie met als titel "Nederland in de 21ste eeuw". Mis het niet.

Bron: creditexpo.nl