Maar liefst 40% van de Nederlanders verwacht dat de economie van Nederland er over een jaar beter voor staat dan nu. Dit blijkt uit recente uitkomsten uit het semicontinue Life & Living onderzoek van Trendbox.

In de twintig jaar dat deze grote Trendmonitor wordt uitgevoerd, is dit percentage nooit zo hoog geweest. Tot nu toe toonden de jaren 1997 en 2000 de hoogste percentages optimisten over de Nederlandse economie (resp. 31% en 30%).

Dit positieve cijfer staat in dit onderzoek niet alleen. Zo vindt 73% van de landelijk representatieve steekproef van 16 jaar en ouder dat de toekomst altijd weer nieuwe mogelijkheden biedt, en denkt ook 42 % dat de eigen financiële situatie over een jaar beter zal zijn dan nu. Overigens zijn deze positieve signalen niet geheel verrassend.

Ook in parallel onderzoek zien we dat consumenten zich eind maart/begin april, de periode van onderzoek, duidelijk minder zorgen maken over ‘de recessie’ dan eind februari.

Goos Eilander, directeur van Trendbox tekent aan: ‘Deze opvallende wending in het positief/negatief denken van de consument moet beschouwd worden als een zeer relevant signaal. Waar er sinds augustus 2007 sprake is van een steeds maar dalend consumentenvertrouwen, duidt deze serie van uitkomsten op een mogelijke ommekeer’.

Andere uitkomsten van deze meting van Life & Living laten zien dat de consument nog steeds ‘aan het inhouden’ is. De neiging om spaarzaam te zijn is immers bij 74% zichtbaar, en ook dat getal is hoger dan ooit tevoren in twintig jaar Life & Living. Met name de uitgaven aan kleding en interieur zullen de komende tijd onder druk blijven staan. Rationeel koopgedrag, op basis van goede informatievergelijking, blijft daarom de trend van dit jaar.

In de grote hoeveelheid andere gegevens valt nog op dat de waardering van de Euro gestaag blijft toenemen. Nu zegt 37% dat de Euro goed is voor Nederland, substantieel hoger dan de 28% van vorig jaar en de 10% in 2005. Nu zegt ook 48 % dat Nederland profiteert van het feit dat er een EU is. Vier jaar geleden was dat nog slechts 29%.

Bron: APS