De Consumentenautoriteit heeft op 14 juli 2010 bekendgemaakt dat zij een aanbieder van sms-diensten een boete oplegt van in totaal € 1.190.000. Het bedrijf heeft volgens de Consumentenautoriteit op grote schaal misleidende sms-diensten aan consumenten aangeboden.

Aanpak
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) pakt de verkoop van misleidende sms-diensten op verschillende manieren aan. Naast de wetgeving, op basis waarvan de Consumentenautoriteit handhavend kan optreden, heeft EZ de sector gevraagd om met een strengere gedrags- en reclame code te komen.

In deze gedragscode hebben marktpartijen, zoals telefoonmaatschappijen en sms-dienstverleners, afspraken vastgelegd over onder meer reclame over sms-diensten, het aan- en afmelden en de afhandeling van klachten.

Afrekenen van de kosten
Consumenten betalen de sms-diensten direct via hun telefoonrekening of via hun beltegoed. Als zij deze kosten niet willen betalen, bijvoorbeeld omdat zij ongewild een sms-abonnement zijn aangegaan, kunnen de telecombedrijven hen tot betaling hiervan dwingen. In het uiterste geval kan de telefoondienst worden beëindigd.

Het ministerie werkt nu aan strengere regels, zodat telecombedrijven straks dit drukmiddel (afsluiten van de telefoondienst) minder snel kunnen inzetten. Deze regeling treedt naar verwachting per 1 januari 2011 in werking.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer EZ gevraagd om een regeling te maken, waarmee striktere voorwaarden kunnen worden gesteld aan telecombedrijven als zij incassodiensten voor derden, zoals voor sms-dienstenaanbieders, willen vervullen.

Met deze combinatie van zelfregulering en wetgeving komt er volgens het ministerie een einde aan de vele klachten over onduidelijke advertenties en over onverwacht hoge rekeningen bij sms-diensten.

Bron: Rijksoverheid.nl