Consumentengoederen en -diensten waren in september 1,9 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In augustus betaalde de consument 2,1 procent meer dan vorig jaar.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Vliegtickets goedkoper

De stijging van de consumentenprijzen in september was lager dan in augustus. Dit is onder andere toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van vliegtickets. In september lagen de prijzen 5 procent lager dan in september 2017, terwijl in augustus de prijzen 11 procent hoger waren dan een jaar eerder. Daarnaast had benzine ook een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

Stijging consumentenprijzen in Nederland lager dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

In september waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 1,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in augustus nog 1,9 procent. In de eurozone nam de prijsstijging toe van 2,0 naar 2,1 procent.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Bijstelling augustus

De stijging in augustus van zowel de CPI als de HICP is naar beneden bijgesteld. Van de CPI is de jaarmutatie van 2,3 naar 2,1 procent aangepast en die van de HICP van 2,1 naar 1,9 procent. Deze bijstelling is een gevolg van nieuwe informatie over de prijzen van kledingartikelen in augustus.

Bron: CBS