In mei 2021 hebben consumenten 8,8 procent meer besteed dan in mei 2020, meldt het CBS. De stijging is iets kleiner dan in april, toen de consumptie met 9,7 procent het sterkst groeide na de Tweede Wereldoorlog. De hoge groeicijfers in april en mei komen onder meer doordat de consumptie in het voorjaar van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. In mei 2021 besteedden consumenten nog wel 4,2 procent minder dan in mei 2019.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Consument besteedt aan zowel goederen als diensten meer

In mei hebben consumenten 19,5 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in mei 2020. Vooral aan kleding, schoenen en personenauto’s werd meer uitgegeven.

Consumenten hebben aan voedings- en genotmiddelen 0,5 procent meer gespendeerd dan in mei 2020. Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit en motorbrandstoffen, hebben ze 10,9 procent meer besteed. Huishoudens verbruikten meer aardgas doordat het in mei kouder was dan in mei 2020. Daarnaast hebben ze meer motorbrandstoffen getankt.

Consumenten hebben in mei 6,8 procent meer besteed aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant, of een voetbalwedstrijd, dan in mei 2020. Dit hangt onder andere samen met de versoepelingen van de coronaregels per 19 mei 2021. Onder meer dierentuinen, pretparken, bibliotheken, sportscholen en verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten mochten vanaf die dag weer open. Ook mochten de terrassen vanaf die dag open blijven tot acht uur ’s avonds in plaats van zes uur ’s avonds. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Drie weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in mei 9,7 procent meer heeft omgezet dan in mei 2020. De omzet van de non-foodsector groeide fors terwijl die van de foodsector iets afnam. Online werd 16 procent meer omgezet. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Bron: CBS