Woningcorporaties verhogen hun huren per 1 juli 2023 gemiddeld met 2,4%. Dat is 0,2% lager dan de wettelijk toegestane huuraanpassing van 2,6%. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder 192 corporaties. Huurders zijn naar verhouding een kleiner deel van hun inkomen aan huur kwijt omdat de huren minder omhoog gaan dan de lonen stijgen. Daarnaast krijgt dit jaar 30% van de huurders bij corporaties een eenmalige huurverlaging van gemiddeld € 58. Deze bijdrage aan de betaalbaarheid voor mensen met een smalle beurs sprak Aedes vorig jaar af met de minister en de Woonbond.

Huurverhoging lager dan loonontwikkeling en fors onder inflatie

De meeste corporaties passen op 1 juli de huren aan. Deze wettelijk toegestane huuraanpassing is dit jaar gebaseerd op de CAO-ontwikkeling, en niet zoals de afgelopen jaren op de inflatie. Daarvoor is bewust gekozen gezien het forse oplopen van de inflatie. Gemiddeld verhogen de corporaties de huren met 2,4%. De maximale verhoging van 2,6% is een half procent lager dan de CAO-ontwikkeling van december 2021 tot en met november 2022. De inflatieontwikkeling in diezelfde periode was 9,7% .

Eenmalige huurverlaging

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat huurders met een inkomen dat lager is dan 120% van het sociaal minimum in 2023 een eenmalige huurverlaging krijgen wanneer hun huur hoger is dan € 575 per maand. Dit geldt voor 30% van alle huurders van sociale huurwoningen van woningcorporaties, zo’n 600.000 huishoudens. Zij betalen gemiddeld straks gemiddeld € 58 minder huur per maand.

Geen huurverhoging bij slecht energielabel

Een groot deel van de corporaties (43%) verhoogt de huren van woningen met een slecht E,F of G-energielabel niet of nauwelijks. 75% van deze corporaties bevriest de huurprijzen voor deze woningen. Voor huurders met een zogenoemd hoger middeninkomen (vanaf € 48.836 voor eenpersoonshuishoudens en vanaf € 56.513 voor meerpersoonshuishoudens) kunnen corporaties een inkomensafhankelijke verhoging vragen. 45% van de corporaties maakt gebruik van deze mogelijkheid. De gemiddelde verhoging voor de hoge middeninkomens is € 39. Bij de hoge inkomens is de verhoging gemiddeld € 73.

Gemiddelde huren onder maximum

Eind 2022 vroegen corporaties een huur van gemiddeld € 572, dit is gemiddeld 69,0% van de maximaal toegestane huurprijs volgens het woningwaarderingssysteem (WWS). Door de eenmalige huurverlaging van dit jaar komt het percentage zelfs nog lager uit. Met alle maatregelen leveren woningcorporaties een flinke bijdrage aan de betaalbaarheid van het wonen. Die bijdrage is belangrijk omdat de inflatie zeer hoog is en de energieprijzen enorm zijn toegenomen.

Aandacht voor betaalbaar wonen

Corporaties maken zich hard voor betaalbaar wonen en volgen nauwlettend of huurders rond kunnen komen. Binnen hun mogelijkheden nemen ze verschillende maatregelen om de huren te beperken. Het inzetten op betaalbaarheid heeft wel gevolgen voor de investeringsruimte van corporaties: ook renovatie, nieuwbouw en verduurzaming vragen forse lange termijn-investeringen. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, moeten corporaties ook realistische huren kunnen vragen. Het blijft daarom van groot belang dat ook de overheid zorgt voor voldoende financiële armslag voor huishoudens met een klein budget.

Bron: Aedes