Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort 3,3 procent zal bedragen in 2013 en 3,4 procent in 2014.

Ondanks enig herstel later in het jaar krimpt het bbp-volume in 2013 met 0,5 procent. In 2014 groeit de economie weer, en wel met 1 procent. De werkloosheid loopt in 2013 met 90.000 personen op tot 560.000 en in 2014 tot 575.000.

Voor 2013 is de raming van de economische groei niet bijgesteld ten opzichte van die van afgelopen december. De particuliere consumptie neemt in 2013, net als in 2012, scherp af (-1½ procent). De investeringen in woningen dalen nog sterker: met 7%. Daar staat tegenover dat de uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen tekenen van herstel vertoont. Desondanks daalt het bbp-volume voor het tweede achtereenvolgende jaar, met 0,5 procent, na een daling van 0,9 procent in 2012. Hierdoor daalt de werkgelegenheid opnieuw en loopt de werkloosheid verder op naar 6¼ procent van de beroepsbevolking.

Het herstel dat later in 2013 inzet, komt tot uitdrukking in de jaar-op-jaarcijfers van 2014. Dan is er weer sprake van groei, namelijk met 1 procent. Het beperkte herstel komt vooral door een gunstigere ontwikkeling van de wereldeconomie, bij minder omvangrijke tekortreducerende maatregelen dan in 2013. De binnenlandse bestedingen dragen nog steeds niets bij aan de groei. Ondanks de beperkte groei loopt de werkloosheid nog wat verder op tot 6,5 procent.

Door de omvangrijke tekortreducerende maatregelen neemt in 2013 het begrotingstekort met 0,7 procent bbp af tot 3,3 procent, om vervolgens marginaal op tot lopen tot 3,4 procent in 2014. Het Maastricht-criterium van maximaal 3 procent tekort wordt in 2013 met 2 miljard euro en in 2014 met 3 miljard euro overschreden. Deze overschrijdingen komen tot stand ondanks aanzienlijke bijzondere factoren (telecomveiling, SNS nationalisatie, eenmalige resolutieheffing, hogere crisisgerelateerde DNB dividend) die per saldo positief uitwerken op het begrotingstekort (1 miljard euro in 2013 en 2 miljard euro in 2014).

Dit zijn de kerncijfers van het Centraal Economisch Plan 2013 (CEP). De volledige publicatie komt op 13 maart aanstaande beschikbaar.

Bron: CPB