De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal van 2012 met 1%, de sterkste daling sinds 2009. Ook voor het vierde kwartaal van 2012 is geen groei te verwachten.

Dit werkt naar verwachting door in de eerste helft van 2013, als gevolg van het geringe consumentenvertrouwen, bezuinigingen en strengere kredietvoorwaarden.

Sinds het eerste kwartaal van 2011 is de Nederlandse economie in vier van de zes kwartalen gekrompen en in de overige kwartalen nauwelijks gegroeid. In feite krimpt de Nederlandse economie al anderhalf jaar. Pas in de tweede helft van 2013 treedt herstel op. Deze verwachting spreekt het Centraal Planbureau uit in de decemberraming van de Nederlandse economie, die 2012 en 2013 omvat.

Naar verwachting krimpt de Nederlandse economie in 2012 met 1% en in 2013 met 0,5%. Hierdoor loopt de werkloosheid verder op naar 6% in 2013. De krimp van de economie werkt ook door op de overheidsfinanciën. Dit jaar komt het EMU-tekort naar verwachting uit op 3,8% bbp, in 2013 op 3,3%. Ondanks de fors tegenvallende economie verbetert het EMU-saldo, dankzij de omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen.

De neerwaartse bijstelling van de raming voor het EMU-saldo in 2013 ten opzichte van de Macro Economische Verkenning van afgelopen september is geheel het gevolg van de lagere groeiraming en de daarmee samenhangende neerwaartse bijstelling van de belastinginkomsten.

Het eurogebied is in recessie, met naar verwachting een economische krimp van 0,5% in 2012 en 0,25% in 2013. Ondanks diverse maatregelen die de structurele kracht vergroten, presteert de Nederlandse economie in vergelijking met andere eurolanden teleurstellend. Positief is dat de Europese financiële markten in rustiger vaarwater zijn gekomen.

Bron: CPB