In deze studie (PDF,  36 pagina’s, Engelstalig) schatten wij de relatie tussen schuld en consumptie voor Nederlandse huishoudens over de periode 2008-2015. Het feit dat Nederlandse huishoudens relatief veel schuld hebben, wordt vaak gezien als een van de redenen waarom de Nederlandse consumptie tijdens de grote recessie harder is geraakt dan in andere landen. De totale Nederlandse consumptie daalde ten tijden van de grote recessie met 7% ten opzichte van 2007.

We merken dat de consumptie van huishoudens met een hoge schuld tijdens de grote recessie sterker is gedaald dan die van andere huishoudens. Vóór de recessie consumeerden deze huishoudens meer dan huishoudens met een relatief lage schuld. Tijdens de grote recessie nam de consumptie van de huishoudens met hoge schulden sterk af richting het niveau van huishoudens met lage schulden, terwijl deze laatste groep zijn consumptie nauwelijks aanpaste.

De grootste daling van de consumptie tijdens de grote recessie is te zien bij huishoudens die eenmalige dure consumptie (zoals verbouwingen) met schuld financieren. Voor de totale Nederlandse macro-consumptie is echter het effect van de hoogte van al bestaande schuld het belangrijkst: het aantal huishoudens met een hoge schuld is veel groter dan de groep die nieuwe schuld gebruikt om consumptie mee te financieren, en deze eerste groep neemt tijdens de grote recessie ook nog eens in omvang toe. Onze resultaten laten dus zien dat de daling van de totale Nederlandse consumptie ten tijden van de grote recessie voor een belangrijk deel wordt gedreven door de consumptieverlaging van huishoudens met bestaande hoge schuld. ”

Lees ook de publicaties:

Bron: CPB