De naweeën van de zomerperiode in combinatie met de structurele slechte economische ontwikkelingen zorgen voor een historisch lage CMI.

Normaliter is de maand augustus al een maand waarin factoren zoals omzet, nieuwe klanten en totaal geïncasseerd bedrag slecht uitkomen, maar de uitkomst voor augustus 2012 is zorgelijk.

De gunstige factoren waar omzet, nieuwe klanten en geïncasseerd bedrag deel van uitmaken, laten overall een spectaculaire daling zien, van 52,2 in juli naar 42,2 nu! Ook komen de negatieve factoren maar niet uit het dal, deze stijgen licht naar 49,5 maar blijven negatief. De voorspelling dat de CMI verder zou dalen is dus uitgekomen. Een klein pluspuntje is het gegeven dat het vervallen saldo nog geen last heeft van de algehele malaise binnen bijna alle gemeten elementen. Van de 10 elementen scoren er 8 onder de maat en daarmee kan worden gesteld dat de voortdurende economische crisis over de volle breedte zijn tol eist.

De gecombineerde Nederlandse index voor augustus 2012 komt uit op 46,6 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), met deze uitkomst wordt de slechte economische situatie meer dan bevestigd, de negatieve trend die in de afgelopen maanden was ingezet blijft onverminderd doorzetten en resulteert in de slechtste overall score sinds de CMI in Nederland wordt gepubliceerd.

De neergaande trend is ingezet in april 2012, vanaf dat moment zien we de neergang consequent doorlopen. De zomerperiode kent een structurele negatieve trend vanwege de vakantie, echter als we de cijfers van 2011 er tegenover zetten dan zien we een flink gat ontstaan. In 2011 was in april nog een opgaande trend te ontdekken. Ook toen was het in augustus geen hoge uitkomst maar in september werd toen het herstel ingezet. We zien nu structureel zorgelijk veel afschrijvingen, nu al 4 maanden onder de norm. Nog erger is het aantal debiteuren dat ver in de problemen zit. De index die deze constatering ondersteunt staat al vanaf vorig jaar november onder dat wat als positief wordt ervaren.

Wellicht dat de maand september nieuwe kansen biedt, het politieke landschap in Nederland is inmiddels weer helder. Daarnaast zijn er diverse positieve berichten uit Europa. Aan het spaargeld van de Nederlander zal het niet liggen. Die staat op recordhoogte. Herstelt het vertrouwen zich dan kunnen we ons opmaken voor een periode waarin de CMI weer de lift in gaat.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de 20e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van de CMI augustus 2012 kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl