Problematische schulden op hoogste niveau ooit gemeten.

De Credit Managers’ Index (CMI) komt in februari uit op een negatieve score van 49,6, een daling met 1,2 punten ten opzichte van vorige maand. We zien dat de negatieve trend doorzet. Alarmerend is de ontwikkeling van de index waarin faillissementen, schuldhulpverleningsverzoeken en WSNP aanvragen wordt gemeten. In februari komt deze index op de laagste score ooit; 39,3. Dit is een duikeling van meer dan 13 punten! De duur van de crisis in combinatie met de negatieven vooruitzichten eist een zware tol. Veel bedrijven komen in acute financiële problemen doordat zij te laat of helemaal niet worden betaald. Daardoor kunnen zij zelf ook niet op tijd betalen: een kettingreactie is het gevolg. Veel bedrijven zijn te voorzichtig en te afwachtend met het innen van hun vorderingen. Ze willen hun klanten niet te hard aanpakken in de angst ze kwijt te raken. Dat is riskant want de kans dat helemaal niet meer wordt betaald neemt nu klaarblijkelijk fors toe.

De gecombineerde Nederlandse index voor februari 2013 komt uit op 49,6 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). De tweede achtereenvolgende maand waarin de index daalt. Een aantal opmerkelijke verschuivingen wordt zichtbaar, de omzet is weer aangetrokken maar het geïncasseerde bedrag duikt stevig in de min. Een intrigerende combinatie, wel omzet maar niet incasseren! Tellen we daarbij op dat de problematische schulden een recorduitkomst laten zien, dan kunnen we verwachten dat er in de komende maanden forse afschrijvingen op dubieuze debiteuren bij komen, deze index staat nu nog met 53,5 aan de positieve kant van de schaal. Maar schijn bedriegt, de ervaringscijfers leren dat de afschrijvingen niet direct zichtbaar zijn. Zij vormen een grote bedreiging voor de liquiditeit van ondernemingen en daar ligt nu net het probleem.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de 26e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl