In januari 2012 lijkt de CMI zich te stabiliseren. Na twee maanden van lichte daling laat de Credit Managers’ Index (CMI) een kleine overall stijging zien. De overall index is positief maar de onderliggende trends zijn echter nog niet uit de gevarenzone.

Een aantal belangrijke indices blijft ver onder de maat, te weten afschrijvingen op dubieuze debiteuren (van 43,2 naar 42,7), faillissementen, WSNP en SHV (van 47,7 naar 44,4) en de uitstaande verstrekte kredietlimiet (van 50,0 naar 44,8). Hiermee hebben we drie indices die dalen en waarvan we weten dat ze op termijn problemen kunnen veroorzaken in de liquiditeitspositie van ondernemingen. Aan de andere kant zien we verbeteringen in omzet en het binnenhalen van nieuwe klanten. De grote vraag is of dit in de komende maanden doorzet. De ervaringscijfers uit voorgaande jaren leren dat een opleving in januari wordt gevolgd door een daling in februari en maart. Daarnaast blijft de trendlijn in de overall index, ondanks de lichte stijging in januari, nog steeds neergaand.

De gecombineerde Nederlandse index voor januari 2012 komt uit op 53,5 punten (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). Met deze uitkomst zet de negatieve trend die in mei 2011 was ingezet nog steeds door maar stabiliseert de uitkomst zich en tekent zich zelfs een lichte stijging af. De credit manager ziet weer een opleving in de omzet en de aanwas van nieuwe klanten (respectievelijk gestegen van 46,7 naar 55,2 en van 53,4 naar 61,5).

De onderliggende gunstige factoren zoals totaal geïncasseerd bedrag (van 71,6 naar 55,2) en het uitstaande verstrekte kredietlimiet (van 50,0 naar 44,8) dalen echter stevig. Januari is traditioneel de maand waarin deze bewegingen voorkomen. Als we deze trend volgen dan kunnen we ons opmaken voor sterke dalingen in februari en maart.

De ongunstige factoren laten overall een stijging zien van 50,0 naar 53,0. Met name de index voor kredietafwijzingen is sterk toegenomen (van 38,4 naar 55,1). Opvallend is ook de gestegen index van zaken die worden doorgezet naar een 3e partij (van 45,5 naar 61,5). Hiermee komt een einde aan een periode van 6 maanden waarin de credit manager meer vorderingen heeft doorgezet aan incassobureaus of deurwaarderskantoren dan de maand ervoor. De credit manager blijft zeer alert en kritisch in de acceptatie van nieuwe klanten en de tijdige betaling van facturen. De indices voor afschrijvingen en faillissementen en WSNP en SHV blijven maar dalen. Samen met een daling van de index voor het vervallen saldo (van 64,1 naar 53,1) zijn dit signalen die nog niet duiden op een stabiele situatie, het bedrijfsleven lijkt hiermee in een financiële spagaat te zitten.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de dertiende keer gepubliceerd in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten sinds 2003 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze Credit Managers’ Index inclusief tabellen is op te vragen via:www.cm-benchmark.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor deelname.

Bron: www.creditexpo.nl