Recordaantal faillissementen zorgt voor problemen.

De Credit Managers’ Index (CMI) is in juni licht verbeterd, met een stijging van 1,2 punten ten opzichte van vorige maand komt de CMI met 48,0 punten dicht in de buurt van herstel. Echter het recordaantal faillissementen van de afgelopen maanden eist zijn tol. Vorderingen worden over het algemeen later betaald en de afschrijvingen dubieuze debiteuren zijn in juni weer flink gestegen. Gelukkig zien we bij het merendeel van de respondenten dat het vervallen saldo is verbeterd maar dat is na de dramatische uitkomst van de maand mei niet heel erg moeilijk.

De derde recessie is pijnlijk voelbaar, leverancierskredieten en betaaltermijnen worden eenzijdig opgerekt en blijven daarmee een hoog risico vormen. Met name het MKB heeft veel last van deze ontwikkeling. Het hoge aantal faillissementen zorgt voor angst en verlamming van het bedrijfsleven, eenmaal een dergelijke ervaring achter de rug is de MKB’er geneigd om geen krediet te verlenen, doen ze dat wel dan kan een faillissement ook de eigen ondergang betekenen. De huidige economische omstandigheden laten hiervan legio voorbeelden zien. Dit effect zal zeker ook de komende maanden zichtbaar zijn en is uiteraard niet bevorderlijk voor echt economisch herstel.

De gecombineerde Nederlandse index voor juni 2013 komt uit op 48,0 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). De vijfde achtereenvolgende maand waarin de index onder de groeigrens van 50 scoort. De Purchase Managers’ Index (PMI) laat een gelijke trend zien met in 2013 ook alleen in januari een positieve uitschieter. De trendlijnen van zowel de PMI als de CMI zijn neergaand, waarbij de CMI een iets scherpere daling laat zien. In beide indices is te zien dat de bodem vooralsnog in maart was bereikt. Het herstel is slechts mondjesmaat en kan gezien de negatieve aspecten van een derde recessie op rij zo weer omdraaien. Vergelijken we de CMI Nederland met de CMI van de Verenigde Staten dan is daar een zeer groot verschil zichtbaar. In de VS is de trend opgaand en scoort de CMI al meer dan 12 maanden boven de 50. In de maand juni 2013 is zelfs de hoogste stand in 3 jaar gemeten (56,1). Sinds een aantal maanden wordt nu ook een Europese CMI samengesteld, het aantal landen dat meedoet is nog te laag om te spreken van een werkelijk Europees cijfer, kijken we naar de grootste deelnemende landen zoals UK, Frankrijk en Duitsland dan zijn de cijfers van kwartaal 1 respectievelijk: 51,9, 60,0 en 52,0. Kortom de landen om ons heen laten wat CMI betreft economische groei zien.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 30e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl