In maart stijgt de CMI wederom licht. Vooral de indices van de gunstige factoren zijn positief gestemd (van 58,4 naar 60,2).

De afschrijvingen op dubieuze debiteuren blijven echter zorgen baren bij de Nederlandse Credit Manager. De ongunstige factoren dalen van 51,1 naar 50,7. Hiermee kruipen we weer naar het omslagpunt. De index die de afschrijvingen weergeeft daalt van 54,3 naar 47,7.

De onderliggende vergelijkingsdata laat zien dat het afschrijvingspercentage in de debiteurenportefeuilles op consumenten is gestegen naar 0,7% van de omzet! Laten we dit percentage los op de consumentenuitgaven voor alleen primaire behoeftes zoals energie, telefonie en verzekeringen, dan hebben we het al over meer dan een kwart miljard per jaar dat niet wordt betaald door consumenten en dus moet worden afgeboekt!

Het afschrijvingspercentage loopt op maar is al vrij lang stabiel rond de 0,6%. De nieuwe mijlpaal van 0,7% sluit aan bij de berichten over het oplopen van problematische schulden bij particulieren. De nominale waarde is bij schatting al een astronomisch bedrag en zou goed staan in het lijstje van bezuinigingen die de regering moet doorvoeren.. De CMI en haar onderliggende vergelijkingscijfers leggen de resultanten bloot. De credit manager die vooral met consumenten te maken heeft, heeft er in 2012 een uitdaging bij.

De gecombineerde Nederlandse index voor maart 2012 komt uit op 54,5 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), met deze uitkomst zet de negatieve trend die in mei 2011 was ingezet nog steeds door maar stabiliseert de uitkomst zich steeds meer en tekent zich zelfs voor de derde maand achtereen een lichte stijging af. De onlangs gepubliceerde cijfers van
het CBS klinken niet door, de CMI voorspelt geen krimp maar een lichte groei.

De credit manager ziet de omzet stabiel blijven (van 57,6 naar 58,0). De aanwas van nieuwe klanten is de afgelopen maand flink toegenomen (van 54,3 naar 65,9). Ook de onderliggende gunstige factoren zoals totaal geïncasseerd en uitstaande verstrekte kredietlimiet ver boven de 50 scoren. De gunstige factoren stijgen als geheel van 58,4 naar 60,2. De ongunstige factoren laten overall wederom een daling zien van 51,1 naar 50,7.
De oorzaak in deze daling kan worden gevonden in een toename van het aantal kredietafwijzingen, een flinke toename in het vervallen saldo (slechter betalingsgedrag) en in afschrijvingen dubieuze debiteuren (wanbetaling). Deze indicatoren onderstrepen de gevoeligheid van de Nederlandse economie en de problemen die dat met zich meebrengt.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de vijftiende keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet,
geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze Credit Managers’ Index inclusief tabellen is op te vragen
via: www.cm-benchmark.nl . U kunt zich daar ook aanmelden voor deelname.

 

Bron: creditexpo.nl