In mei 2012 daalt de CMI voor het eerst sinds vorig jaar september weer onder de kritische grens van 50 (van 52,2 naar 48,3). Een sterke daling.

Wat nu extra zorgen baart is dat zowel de omzet verwachting, als het vervallen saldo én de afschrijvingen dubieuze debiteuren sterk zijn verslechterd. Deze factoren hebben zeer grote impact op de toch al gespannen liquiditeit van de bedrijven. Als deze trend aanhoudt komen veel meer bedrijven, ook de bedrijven die nu nog gezond zijn, binnen enkele maanden in financiële problemen.

Wederom zijn het vooral de indices van de ongunstige factoren die erg negatief gestemd zijn, deze index was vorige maand al zeer laag, maar is in de maand mei verder gezakt van 49,7 naar 46,9. Waar in de afgelopen maanden de omzet zich nog stevig staande heeft gehouden zien we deze nu zeer sterk dalen en ook daar onder de groeigrens van 50 uitkomen (van 51,4 naar 43,6). Deze maand valt op dat alle ongunstige factoren onder de 50 scoren. Wat natuurlijk grote zorgen baart is een toename van het vervallen saldo. De afschrijvingen dubieuze debiteuren zijn na een kleine opleving ook onderuit gegaan en het aantal faillissementen en aanvragen voor schuldhulpverlening is dusdanig gestegen dat het bedrijfsleven inmiddels ook kan spreken van een schuldencrisis. Voor de credit manager zit er weinig anders op het acceptatiebeleid aan te scherpen. Het maken van omzet die niet kan worden betaald is geen optie.

De gecombineerde Nederlandse index voor mei 2012 komt uit op 48,3 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), met deze uitkomst zet de negatieve trend die in de afgelopen maanden bij de ongunstige factoren al was ingezet nu integraal stevig door. In mei 2011 stond de CMI nog fier in de wind met een uitkomst van 59,1. Daarna is het verval ingezet. Mocht het huidige verval doorzetten dan krijgen we te maken met een nog slechtere uitkomst tegen het einde van het 2e kwartaal van 2012. Gaat deze met eenzelfde verval gepaard als vorig jaar zomer toen we te maken kregen met de Euro crisis dan is het dieptepunt nog lang niet bereikt.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de zeventiende keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze CMI is op te vragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl