Spectaculaire stijging van het geïncasseerde bedrag

De Credit Managers’ Index (CMI) komt in november wederom boven de krimpgrens uit. Door een veel betere omzet en wederom een groei in aantal nieuwe klanten komt de CMI ruim boven de positieve kant van de schaal terecht. Maar ook het geïncasseerde bedrag en het daarmee gepaard gaande vervallen saldo is sterk verbeterd. Van de tien indicatoren scoren er in de maand november “maar” drie negatief. Het lijkt erop dat de credit manager net als de beurs al sporen van herstel ziet. Het is pas de 2e maand dat de CMI weer positief scoort, in deze tijd van sombere berichtgeving kondigt de CMI mogelijk economisch herstel aan.

Het aantal faillissementen – informatie beschikbaar gesteld door www.faillissementen.com – zit met 782 in de maand november nog wel aan de (te) hoge kant. Het is daarom dan ook te vroeg om te stellen de bodem is bereikt, maar wellicht gloort er toch licht aan het einde van de tunnel. De CMI heeft in het verleden laten zien dat zij drie maanden eerder dan welke andere barometer krimp of herstel laat zien. Kortom de credit manager verwacht 2012 relatief goed af te sluiten.

De gecombineerde Nederlandse index voor november 2012 komt uit op 54,0 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 een krimpende economie). Deze uitkomst is 3,2 punten hoger dan vorige maand, hiermee lijkt een trendbreuk te ontstaan van de negatieve trend die in de afgelopen maanden was ingezet. Vanaf april 2012 zien we die neergang consequent doorlopen en daar komt nu een einde aan.

Deze maand is naast een toename van omzet en nieuwe klanten, duidelijk zichtbaar de Nederlandse credit manager zijn werk doet zoals dat hoort. Een spectaculaire toename in totaal geïncasseerd bedrag van 51,5 naar 67,4 zorgt er onmiddellijk voor dat het vervallen saldo is afgenomen. De uitkomst voor deze laatste factor is gestegen van 47,8 naar 57,9. Het aantal faillissementen blijft zorgen baren en de credit manager wijst nog steeds meer nieuwe klanten af dan men zou willen, per saldo weegt het positieve effect van gestegen omzet en betalingsgedrag zwaar genoeg voor een positieve CMI.

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de 23e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het  indexcijfer. De gecombineerde uitkomst  geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl