Het jaar 2012 wordt afgesloten met de hoogste score in 14 maanden

De Credit Managers’ Index (CMI) komt in december uit op een score van 54,6. Dit is de hoogste score in 14 maanden. Ondanks dat in 2012 een recordaantal van 9.267 faillissementen is uitgesproken (bron: www.faillissementen.com) wordt het jaar door de Credit Manager toch positief afgesloten.

Niet alleen scoort de CMI voor de 3e maand achtereenvolgens boven de krimpgrens van 50, ook het 3 maanden voortschrijdende gemiddelde geeft een scherpe opgaande trend weer. Alle gunstige factoren laten een positief beeld zien, uitschieter is het totaal geïncasseerde bedrag dat door intensieve eindejaar rally’s van de credit manager flink beter is dan de maand november.

Het aantal faillissementen gecombineerd met het aantal WSNP en SHV aanvragen is voor het eerst dit jaar op de twijfelachtige score van 50 uitgekomen. Dit is niettemin de beste score van heel 2012. Kortom de KPI’s van de credit manager laten, net als de beurs en voorzichtige uitlatingen in de media, pril herstel zien.

Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl