Credit Expo is naast het jaarlijkse vakevenement gestart met een community-based kennisportal op het gebied van creditmanagement. De doelstelling van de nieuwe kennisportal is te voorzien in de toenemende informatiebehoefte binnen het dynamische vakgebied creditmanagement door bundeling van relevant nieuws, artikelen en persoonlijke visies op actualiteiten en marktontwikkelingen.

Community

Credit Expo is georganiseerd als een open community. Dit houdt in dat leden van de CM Community zelf een actieve bijdrage kunnen leveren en het debat met elkaar kunnen aangaan. Zodoende faciliteert creditexpo.nl het hele jaar door de uitwisseling van kennis en ervaringen binnen het vakgebied. Lid worden van de CM Community is gratis.

Daarnaast blijft Credit Expo het jaarlijkse gelijknamige vakevenement organiseren waar meer dan 1250 credit professionals elkaar persoonlijk ontmoeten, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en tal van seminars en workshops kunnen bijwonen.

Kwaliteitsverbetering

In de voorgaande jaren bezochten Credit Managers het evenement Credit Expo vooral om op de hoogte te blijven van nieuwe producten, dienstverlening en om te netwerken. Dit jaar zal extra worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van het vakinhoudelijke programma om ook de top van de CM Community actief bij het evenement te betrekken.

Daartoe worden onder meer in samenwerking met toonaangevende partners tal van besloten sessies georganiseerd waarin strategische thema’s worden besproken. Een voorbeeld hiervan is de rondetafelcyclus “De invloed van de crisis op het betaalgedrag van consumenten in Nederland” gefaciliteerd door Lindorff.

Kennispartner

Tevens is Credit Expo als kennispartner betrokken bij de organisatie van het Jaarcongres Credit Management van CxO Media en levert een actieve bijdrage aan het juryproces van Credit Management Award. De kwalitatief hoogwaardige content en netwerk dat hieruit voortvloeit wordt ingebracht in Credit Expo en vice versa. De beide succesvolle evenementen worden zodoende over en weer versterkt.

Credit Expo draagt zodoende over de volle breedte van de markt voor creditmanagement op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van een integrale Credit Management Community in Nederland. Verdere professionalisering staat daarbij voorop.

Als lid van de CM Community ontvangt u automatisch een uitnodiging voor een gratis bezoek aan de 5e editie van Credit Expo op woensdag 4 november 2009 in Rotterdam. We heten u alvast van harte welkom in de CM Community.

Bron: www.creditexpo.nl