Credit Yard heeft zich als eerste Nederlandse fullservice credit management organisatie voor SAS 70 gekwalificeerd. Het Eindhovense bedrijf ontving de bevestiging van de SAS 70 type I kwalificatie op 29 oktober 2009. SAS 70 is een toetsingsmiddel om de beheersing van bedrijfsprocessen en daarmee de bedrijfsvoering aan het kritische oog van een onafhankelijke accountant te onderwerpen. Het is als zodanig de nieuwe maatstaf met betrekking tot de borging van kwaliteit binnen een (financiële) dienstverlenende organisatie.

Credit Yard onderstreept met deze stap de doelstelling de beste credit management organisatie van Nederland te willen zijn. “We versterken met deze kwalificatie onze positie als vooruitstrevende en betrouwbare partner op het gebied van credit management richting debiteuren en onze klanten”, geeft de heer Bert Iedema, CEO van Credit Yard, het belang van de verklaring aan. “ISO 9000 certificeringen geven slechts beperkte zekerheid. Zeker in geval van financiële instellingen.

ISO zorgt ervoor dat de processen beschreven staan en dat er volgens die richtlijnen gewerkt wordt. Van een borging van de administratieve organisatie die om processen heen ligt, is echter geen sprake. SAS 70 legt de kwaliteitslat aanmerkelijk hoger. Processen worden zo ingericht dat bij een bepaalde input met zekerheid vaststaat welke output ontstaat. Zekerheid dus voor debiteuren en onze klanten”, vervolgt Iedema. Op de vraag of SAS 70 de nieuwe maatstaf van kwaliteitsborging wordt, ook binnen andere credit management organisaties, antwoordt Iedema:

“Een SAS 70 verklaring krijg je niet zomaar. Bedrijfsprocessen, automatisering en niet in de laatste plaats medewerkers moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Dat heb je als dienstverlenende organisatie niet zomaar voor elkaar. Wel zou ik het wenselijk achten dat ook collega’s overgaan op deze maatstaf. Ik hoop zelfs dat (potentiële) klanten om de SAS 70 verklaring gaan vragen. Dit komt zowel de branche, onze klanten, debiteuren, maar ook onze eigen organisatie ten goede”, besluit hij zijn betoog.

Bron: www.creditexpo.nl