Minister Hirsch Ballin heeft op 1 juli een unaniem advies vanuit de incasso- en credit management branche ontvangen inzake de problematiek rondom de incasso kosten. Het doel van dit gezamenlijk advies is te komen tot een incassostelsel met een reële kosten structuur, dat de kosten van incassobedrijven dekt en in verhouding staat tot de geleverde prestatie. Uitgangspunten van het advies zijn dat de ‘vervuiler betaalt' en dat het bijdraagt aan het voorkomen van het verergeren van schulden.

Ondertekenaars van het advies zijn de Vereniging voor Credit Management (VVCM), het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB), de Vereniging van Incasso Advocaten (VIA) als onderdeel van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) en de Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Aanleiding tot het gezamenlijke advies is de onjuiste beeldvorming over de incassobranche dat was ontstaan na het uitbrengen van het rapport door de MO groep, "Incasso, een bron van ergernis!", in oktober vorig jaar. In dat rapport wordt onterecht de schijn gewekt dat als zou er jaarlijks 130 miljoen euro in de zakken van incasso ondernemingen verdwijnen zonder enige tegenprestatie.

Bovengenoemde partijen willen met het Incassoadvies duidelijk maken, dat het incasso wezen een maatschappelijk relevante functie vervuld. Naast het gegeven dat de verschillende organisaties al veel doen aan zelfregulering, doen de organisaties in het advies vergaande voorstellen over de te volgen procedures en de voor de werkzaamheden te ontvangen vergoedingen.

Het advies maakt daarbij onderscheid tussen incasso op consumenten (BtC) en incasso op bedrijven (BtB). Hoewel de uitwerking voor beide onderdelen verschilt, is het uitgangspunt gelijk, namelijk dat opdrachtgevers niet dienen op te draaien voor de schade die wordt veroorzaakt doordat afnemers niet of te laat betalen. Voorkomen moet worden dat door rechtsongelijkheid de concurrentiepositie van het bedrijfsleven wordt aangetast.

Andere voordelen die het werken volgens het advies met zich mee zal brengen, zijn dat het verergeren van schulden zal worden voorkomen. Daarnaast ontstaat er transparantie en zal, doordat men weet waar men aan toe is, er minder een beroep worden gedaan op de rechterlijke macht. De resultante van het volgen van het advies aan de minister zal zijn, dat er in Nederland een efficiënt incassoapparaat ontstaat, dat redelijke en controleerbare kosten in rekening brengt.

U kunt het volledige incasso-advies hier downloaden.

Bron: www.vvcm.nl