Het is de creditmanager niet vreemd om zijn debiteurenportefeuille te segmenteren en in te delen naar risico, klantbelang of andere criteria. Maar is het ook niet zo dat er verschillende typen, of "soorten"creditmanagers nodig zijn, afhankelijk van de strategie van het bedrijf? Ondanks dat de economische ontwikkelingen van de laatste tijd dankbaar worden aangegrepen om de creditmanager in belang en aanzien te doen stijgen, is de creditmanager op zich geen doel op zich, maar net zo belangrijk als iedere andere speler in de onderneming, die gezamenlijk allemaal hetzelfde doel zouden moeten nastreven.
De creditmanager is uiteraard een hechte teamspeler en stemt normaliter zijn creditmanagementbeleid af op de strategie en de missie van zijn bedrijf (richten).
Als jouw directie in een homogene markt bijvoorbeeld streeft naar Cost leadership zullen persoonlijke vaardigheden om bedrijfsprocessen zo efficiënt en geautomatiseerd in te kunnen richten én tegen de laagst mogelijke kosten uit te laten voeren (verrichten) net zo zwaar meewegen als het concreet minimaliseren van debiteurenrisico's. Dergelijke veranderprojecten vergen vaardigheden als project- en procesmatig denken en op een goede manier om kunnen gaan met natuurlijke weerstand en angst tegen veranderingen.

Bij "customer intimacy" (klantintimiteit) streeft de organisatie er naar om klanten precies te geven wat ze willen en een langdurige en hechte relatie te ontwikkelen en zo een concurrentievoordeel te behalen. De creditmanager kruipt dicht tegen de klant en moet streven naar de perfecte balans tussen klanttevredenheid en het nakomen van afspraken op financieel gebied. Dit vergt weer hele andere vaardigheden, omdat de creditmanager bijna als accountmanager fungeert.

Als product leadership het streven is, dan is het bedrijf continu bezig om klanten de beste, "state-of-the-art"producten en diensten aan te bieden. De onderneming heeft een constante honger naar cash om nieuwe ontwikkelingen te kunnen financieren.

De creditmanager heeft een belangrijke cash managementrol, cijfermatig en analytisch inzicht en moet op een goede manier verantwoording af kunnen leggen naar zijn stakeholders. Als het bedrijf slaagt in zijn missie, kan de creditmanager ook hardere eisen stellen aan zijn debiteuren. Immers, productleiderschap impliceert dat de klant geen andere keuze heeft.

Bron: creditexpo.nl