Een groot deel (80%) van de creditmanagers vindt dat incassobureaus en gerechtsdeurwaarders in deze coronacrisistijd een soepeler beleid moeten voeren. Slechts 5 procent is voor een strengere incasso-aanpak met als belangrijkste reden dat de organisaties waar deze creditmanagers werken, zelf ook betalingsmoeilijkheden ervaren. Ook na de coronacrisis is een andere incasso-aanpak nodig voor het vorderen van betalingsachterstanden. Dat bepleit 62 procent van de 175 creditmanagers bij navraag naar het huidige incassobeleid in recent onderzoek van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn. Het onderzoek is onder andere uitgevoerd onder energiebedrijven, woningcorporaties, financiële dienstverleners, gemeenten, horeca en pensioenfondsen.

Duurzaam incasseren

Meer dan de helft (60%) van de creditmanagers vindt dat duurzaam incasseren ook na de coronacrisis de norm moet blijven. Hierbij staat niet de schuld centraal, maar de persoonlijke situatie van de burger of ondernemer. Waar tot voor kort iedere schuldeiser zijn of haar eigen incasso-aanpak inzette op die ene consument of dat individuele bedrijf, staan creditmanagers nu open voor een collectieve samenwerking tussen schuldeisers onderling. Zo ontstaat er rust en ruimte bij de persoon of het bedrijf met betalingsproblemen.

Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn: “Wij pleiten al langer voor duurzaam incasseren, waarbij niet de schuld maar de persoon in kwestie centraal staat. Zie het als een doseerlicht op de snelweg. Door even te vertragen, ontstaat ruimte voor het verkeer dat van alle kanten die ene zelfde snelweg op wil. Bij vertraging van incasseren, draagt iedere schuldeiser bij aan een betere doorstroming van betalingen. Hierdoor komen uiteindelijk alle woningcorporaties, verzekeraars, energiebedrijven en banken aan de beurt om betaald te krijgen.”

Voor de coronacrisis hadden 1,8 miljoen huishoudens betalingsproblemen volgens het Nibud. 700.000 gezinnen hebben te maken met structurele schuldenproblematiek. Een groot deel van deze groep komt al in aanraking met incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. In samenwerking met bijvoorbeeld de partners van de Nederlandse Schuldhulproute en de grote gemeenten wordt gezocht naar een duurzame oplossing. Van Leeuwen: “Nu we eigenlijk al weten dat deze groep snel gaat groeien, is samenwerking in de keten enorm belangrijk.”

Meer informatie is beschikbaar in het onderzoeksrapport.


Over het onderzoek

Dit online onderzoek onder 175 creditmanagers heeft plaatsgevonden tussen 25 maart en 6 april 2020. De respondenten zijn onder andere afkomstig van organisaties uit de financiële sector, horeca, transport en logistiek, recreatie, woningcorporaties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars. 44 procent van de ondervraagden is werkzaam bij een organisatie met meer dan 250 medewerkers. 36 procent van de creditmanagers werkt bij een organisatie met 16 tot 250 medewerkers. 10 procent is afkomstig uit het kleinbedrijf met minder dan 15 medewerkers.

Bron: Flanderijn