Credit Managers ervaren dagelijks de gevolgen van de economische crisis. Het aantal dubieuze debiteuren stijgt en rekeningen staan langer open dan voorheen. Om hun eigen organisatie voor financiële problemen te behoeden, besteden creditmanagers meer aandacht aan liquiditeit. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit het Credit Management onderzoek 2010 dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging voor Credit Management (VVCM) en Robert Half International.
Uitkomsten

Hetzelfde onderzoek werd vijf jaar geleden ook gedaan. In vergelijking met 2005 springen enkele uitkomsten in het oog:

• In 2005 vond 56% van de credit managers liquiditeitsratio's een belangrijk instrument voor de beoordeling hun werk. In 2010 is dat percentage gestegen tot 69%.
• In 2005 vond 64% van de credit managers dat afgeboekte bedragen belangrijk of heel belangrijk zijn voor de beoordeling van hun werk. In 2010 is dat percentage 78%.
• In 2005 vond 67% het uitstaand debiteurensaldo belangrijk of heel belangrijk. In 2010 is dat percentage gestegen tot 81%.

De doelstellingen van credit managers zijn niet gewijzigd. Ook houden credit managers net als vijf jaar geleden beoordeling en acceptatie van potentiële klanten bij voorkeur in eigen hand. Datzelfde geldt voor het opleggen van sancties bij late- of non betaling.

Dubieuze debiteuren

"De significante verschillen tussen 2005 en 2010 illustreren de impact van de financiële crisis op het werk van credit managers", aldus de VVCM. "De toename van het aantal dubieuze debiteuren is hiervoor een andere aanwijzing."

Bij een vijfde van de credit managers met dubieuze debiteuren bedraagt de post dubieuze debiteuren bijvoorbeeld meer dan 1.000.000 euro. Bij nog eens een derde is deze post tussen 100.000 en 1.000.000 euro groot.
­
Verder geven de credit managers aan dat debiteuren lang wachten met betalen. Twee derde moet na het verstrijken van de betalingstermijn nog minimaal dertig dagen wachten op de betaling. Bij ruim tien procent is dat zelfs zestig dagen of langer.
Belang credit management

Rien van Poelgeest, de nieuwe voorzitter van de VVCM: "De resultaten van het onderzoek bevestigen het belang van goed credit management. Organisaties die hun credit management goed op orde hebben, kunnen beter anticiperen op betalingsproblemen bij hun klanten en zo voorkomen dat ze zelf problemen krijgen met hun liquiditeit."
­
Leonard Ebens, Division Manager bij Robert Half: "In de hoogconjunctuur die tot halverwege 2008 duurde, was het voor credit managers soms lastig aandacht te vragen voor de kant van de betalingen. De crisis toont ondubbelzinnig aan hoe belangrijk credit management is. Het bewustzijn is gegroeid dat organisaties zich altijd moeten afvragen of een potentiële klant wel aan zijn verplichtingen kan voldoen."

Download hier het complete onderzoeksrapport.

Bron: VVCM