Uit onderzoekresultaten van Direct Wonen blijkt dat een ruime meerderheid van de huurders van particuliere huurwoningen de huur op de overeengekomen datum betalen, echter in 23 procent van de gevallen hebben huurders meer moeite met het op tijd betalen van de huur.

Uit het onderzoek blijkt dat 77 procent van de huurders hun betalingsverplichtingen op tijd na komen. Ondanks de financiële crisis geven de verhuurders aan dat het percentage uitzettingen (minder dan 1 procent) niet is gestegen.

Direct Wonen merkt op dat het maken van een optimale match, waarbij rekening wordt gehouden met een verhouding huur/inkomen van 1/3 tot het beste betalingsgedrag leidt. Deze richtlijn wordt ook door het Nibud aangehouden. Bij Direct Wonen wordt de kandidaat huurder op basis van een onderzoek voorgesteld aan de verhuurder die uiteindelijk zelf de keuze heeft om een huurder te accepteren.

Verhuurders zijn bij een huurachterstand genoodzaakt om maatregelen te nemen om de huur te incasseren. In de meeste gevallen zijn ze dan aangewezen op de diensten van een incassobureau of deurwaarderskantoor hetgeen vaak hoge kosten met zich meebrengt.

Bron: APS