We zitten in een zware recessie. Voor vrijwel elke ondernemer de moeilijkste periode in zijn bedrijfsbestaan. Immers, nog nooit tevoren was de economische terugval zo ernstig en zo voelbaar als nu. De ondernemer zal zich moeten herbezinnen. Er moet nieuw beleid worden uitgestippeld, er moet bezuinigd worden, kosten moeten worden gereduceerd en heel misschien moet ook dat zo zware besluit worden genomen om personeel te ontslaan.

Het aantal faillissementen loopt in snel tempo op. Mocht Nederland over het jaar 2008 nog ‘slechts' 7.000 faillissementen noteren, de voorspelling luidt dat het jaar 2009 zal worden afgesloten met ten minste 10 á 11.000 faillissementen. Daar komen dan nog de duizenden schuldsaneringen van eenmanszaken bij. Een tweede voorspelling geeft aan dat het jaar 2010 nóg dramatischer wordt. Met andere woorden: de grootste golf van faillissementen en verlies van banen moet nog komen.

Faillissementsgolf
De faillissementsgolf en werkloosheid hebben alles te maken met de recessie. Let wel, het faillissement onderhoudt slechts een indirecte relatie met de economie, zo hebben vele onderzoeken aangetoond. Alleen de zwakkere bedrijven gaan failliet, bijvoorbeeld door het ontbreken van financiële reserves.

Een sterk bedrijf moet een verslechterde economie kunnen overleven. Hierbij mag worden gesproken over een ‘selectie van zwakkere ondernemingen'; de slechte vallen af, de goede blijven bestaan. Uiteraard zal dat ‘voortbestaan' niet meer zo ‘glorieus' zijn als voorheen. Immers, vrijwel elke ondernemer zal zijn bedrijfsvoering aan de huidige omstandigheden moeten aanpassen.

Debiteurenbeleid aanscherpen
Bij die verslechterde economie komt nog een vervelend aspect: de kredietcrisis.
Vooral de zwakkere ondernemingen hebben daar last van. Tot nu toe kon men met goede argumenten met succes bij de bank aankloppen, ook als het wat minder ging.
Een overbruggingskrediet was doorgaans snel geregeld, zo ook een tijdelijke verhoging van de kredietlimiet of een extra hypothecaire lening. Nu zeggen de banken doorgaans ‘nee' op verzoeken voor extra krediet. Ze zijn bang na de drama's die zich binnen het bankbedrijf hebben voorgedaan en waarvoor de belastingbetaler moet opdraaien.

Uiteraard ontkennen de banken dit. Zij geven aan dat ze slechts zorgvuldiger geworden zijn. De praktijk toont een ander ‘verhaal'. Redelijke verzoeken worden hard afgewezen.
En uiteraard zal deze situatie voor vele ondernemers de ondergang betekenen. Het gevolg? Een domino-effect. Ondernemers kunnen hun leveranciers niet betalen. Die raken nu ook in de problemen en gaan zelf ook failliet. Overigens mag dit voor ondernemers hét signaal zijn om hun debiteurenbeleid aan te scherpen. Bedenk dat 25% van alle faillissementen voortkomt uit slechte en niet betalende debiteuren!

Bereid u voor!
Is de huidige situatie te vergelijken met vorige recessies? Nauwelijks. Nog niet eerder in het leven van ondernemers was de situatie zó ernstig. Jawel, de recessie uit de jaren twintig in de vorige eeuw was (veel) heftiger. Maar die heeft geen enkele ondernemer van nu meegemaakt. Ook de recessie uit de jaren tachtig was minder ingrijpend. En daarbij: er was toen geen sprake van een kredietcrisis.

Regelmatig wordt de vraag gesteld welke maatregelen nog kunnen worden genomen om bedrijfscrises en faillissementen te voorkomen. Op deze vraag is slechts één antwoord mogelijk: inkrimpen, overtollig personeel zo snel mogelijk ontslaan, snijden in de kosten en de klant de best mogelijke service bieden. Probeer met alle denkbare maatregelen de komende twee jaar te overleven. Want vergeet niet: ook aan deze periode komt een einde.

Auteur: Robert Blom. Dit column is eerder verschenen in het magazine De Credit Manager

Bron: creditexpo.nl