In het kader van haar coördinerende rol met betrekking tot fraudepreventie, richt Currence zich dit jaar op de aanpak van misbruik van betaalmiddel iDEAL via nepwebshops, nephelpdesks en betaalverzoeken.

Daarbij intensiveert Currence de samenwerking met de banken en betaaldienstverleners en onderzoekt zij hoe zij de huidige publiek-private samenwerkingsvormen effectiever kan inzetten.

Werkgroep Misbruik

Om de aanpak van misbruik met iDEAL nog verder in te dammen, organiseert Currence begin april een eerste fraudeoverleg voor haar licentie- en certificaathouders. Na dit eerste overleg wordt besloten hoe het thema Misbruik iDEAL periodiek belegd gaat worden in een nieuw overleg of een bestaand overleg van Currence of de Betaalvereniging. In dit overleg worden ook de kaders besproken waarbinnen onderlinge informatie-uitwisseling is toegestaan.

Rules & Regulations

De verbeterde aanpak zal ook leiden tot een aanpassing van de Rules & Regulations. Currence is voornemend in Q2 een concreet voorstel aan te bieden in de iDEAL Afstemgroep en iDEAL Werkgroep.

Nieuwe trend

De afgelopen weken ontving Currence meerdere meldingen van nepwebshops die mondkapjes en handgels zouden verkopen. Betaaldienstverleners worden gevraagd hun monitoring aan te scherpen zodat dit type webshops eerder gedetecteerd worden. Currence onderzoekt hoe dit soort foute webshops eerder gedetecteerd kunnen worden zodat zij samen met de betrokken betaaldienstverleners nog sneller actie kan ondernemen. Daarnaast breidt Currence de succesvolle samenwerking met de politie uit op nieuwe thema’s zoals preventie.

Meer informatie over ontwikkelingen op het gebied van iDEAL, iDIN en (Digitaal) Incassomachtigen kunt u vinden in de Currence nieuwsbrief van maart 2020.

Bron: Currence