Op 3 december 2014 zijn Joop Tromp (39) en Jemuël Wilkes (37) toegetreden als lid van het dagelijks bestuur van Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders. De aanstellingen volgen na een uitgebreid management ontwikkelingstraject dat door AVOP Organisatie- en Adviesbureau werd begeleid.

De heer Joop Tromp is gerechtsdeurwaarder en Certified Credit Manager en zal de positie van Financieel Directeur bekleden. De heer Jemuël  Wilkes is gerechtsdeurwaarder en Lean Six Sigma Black Belt en zal de positie van Operationeel Directeur bekleden.

Michaël Brouwer, directievoorzitter van Groenewegen en Partners: ‘We zijn erg blij dat Joop Tromp en Jemuël Wilkes ons directieteam komen versterken. Door hun brede praktijkervaring en specifieke kennis van het Credit Management vak, wordt de samenhang tussen operatie, financiën en commercie in ons directieteam nog beter geborgd. Die samenhang zien we als een voorwaarde voor de verdere strategische groei van onze organisatie’.

Bron: www.creditexpo.nl