In 2018 is het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland gedaald met 10% tot 38.900. Hoewel voor deze daling geen exacte verklaring is te geven, dragen oplettende retailers en de aandacht van politie en justitie bij aan de strijd tegen deze vorm van criminaliteit.

Niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd nam het aantal valse eurobiljetten af (zie tabel 1). Wereldwijd werden het afgelopen jaar 563.000 stuks uit omloop genomen; 19% minder dan in 2017. Vergeleken met de 22 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, blijft het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gering. In Nederland wordt vooral de €50 vervalst, in andere eurolanden daarnaast ook de €20 (tabel 2).

 

Tabel 1: Jaarlijks aangetroffen valse eurobiljetten(aantal in duizenden)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nederland  30 38 49 67 47 43 39
Totaal* 531 670 838 899 684 694 563

Totaal* heeft betrekking op de aangetroffen valse eurobiljetten binnen en buiten het eurogebied.

 

Tabel 2: Aandeel vervalsingen per coupure in 2018
(in % van alle aangetroffen vervalsingen)

eur 5 eur 10 eur 20 eur 50 eur 100 eur 200 eur 500
Nederland 0 1 8 79 3 0 9
Eurogebied 1 2 23 61 10 1 2

 

Check uw biljet

 

De echtheid van een eurobiljet is in slechts enkele seconden te controleren. Winkeliers maken daarbij steeds meer gebruik van door de ECB gecertificeerde detectieapparaten. Vanaf 28 mei 2019 komen de nieuwe biljetten van €100 en €200 in omloop. Hiervoor is een software-update nodig, vragen hierover kan de winkelier stellen bij de leverancier van het detectieapparaat.

Voor het publiek heeft DNB een ‘Echt-of-vals’ app ontwikkeld. Meer informatie is te vinden op de DNB-webpagina ‘Controleren op echtheid’. Een goede controle zorgt ervoor dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord waardoor voorkomen kan worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Lutke Schipholt, tel. nrs. 020 – 524 2712 en 06 – 524 96 900.

 

Links